Vision

”Vi vill vara ett modernt och nytänkande äldreboende där boende och medarbetare trivs tillsammans i en miljö som präglas av hemkänsla och meningsfull vardag.”