Om Stiftelsen

Stiftelsen har ett vårdavtal med Skövde kommun och våra boende ansöker efter kommunens regler om en plats hos oss eller andra boende och ställs i samma kö.

Idag har vi två avdelningar med vardera 18 boende. Vi erbjuder enkelrum med dusch och toalett. Måltider serveras i matsalen eller efter önskemål. Huset är omgärdat av en trädgård och det finns en stor altan. Det finns stora möjligheter att komma ut i friska luften för den som önskar.

Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt och vi har alltid en sjuksköterska i tjänst. Läkare från VÅC Norrmalm kommer 1 gång/vecka för konsultationer. Sjukgymnast och Arbetsterapeut ingår också i personalteamet. Vår inställning är att vi skall ge en god omvårdnad på plats och i möjligaste mån ta hand om medicinska problem på sjukhemmet.

Totalt arbetar 44 personer på Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem. Förutom omvårdnadspersonal finns det vaktmästare, lokalvårdare och ekonom. Administrativa uppgifter sköts av verksamhetschef & enhetschef. Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem är en rökfri arbetsplats.

Tillgång till WiFi

Vi har trådlöst nätverk i hela huset för att våra boende ska ha tillgång till internet. Vi anser att det är en fråga om tillgänglighet och är glada att kunna erbjuda detta så att våra boende exempelvis kan uträtta bankärenden enkelt via internetbanken.

Styrelsen

Verksamheten leds av en styrelse utsedda av Skövde kommun samt Länsstyrelsen.

Gå till styrelsen