Styrelsen

Verksamheten leds av en styrelse utsedda av Skövde kommun samt Länsstyrelsen.

Skövde Kommun Länsstyrelsen
Anders Jakobsson, Ordförande (M) Birgitta Carlander, vice ordförande
Åsa Axelsson (C) Torbjörn Bergman
Bjarne Medin (S)