Styrelsen

Verksamheten leds av en styrelse utsedda av Skövde kommun samt Länsstyrelsen.

Skövde Kommun Länsstyrelsen
Anders Jakobsson, Ordförande (M) Torbjörn Bergman, vice ordförande
Åsa Axelsson (C) Anna Ljungberg
Bjarne Medin (S)