För anhöriga

Stiftelsen har ett vårdavtal med Skövde kommun och för de personer som vill bo här ansöker om en plats på särskilt boende, hos oss eller andra boenden i kommunen, och ställs i samma kö. Äldre personer som är i behov av särskild omvårdnad kan få en plats hos oss. Vilket stöd personen behöver bedöms av en biståndsbedömare på Skövde kommun och bedömningen görs enligt socialtjänstlagen (SOL).

Läs mer på Skövde kommuns hemsida

Fria besök

Vi har inga besökstider utan du som närstående kan hälsa på när ni vill och när det passar dig och våra boende. Ta gärna kontakt med avdelningspersonalen när du besöker din anhörig. Ingång sker via huvudentrén.

Gemensamma utrymmen

Vid högtidsdagar har vi tillgång till en stor samlingssal och mindre dagrum och är glada att kunna erbjuda detta för de som bor hos oss och besökare.

Tillgång till WiFi

Vi har trådlöst nätverk i hela huset för att de som bor här ska ha tillgång till internet. Vi anser att det är en fråga om tillgänglighet och är glada att kunna erbjuda detta.

Värdegrunder

Vi på Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem står för av trygghet, integritet, delaktighet och självbestämmande.

Läs om våra värdegrunder