För närstående

Stiftelsen har ett vårdavtal med Skövde kommun och våra boende ansöker efter kommunens regler om en plats hos oss eller andra boende och ställs i samma kö. Äldre personer som är i behov av särskild omvårdnad kan få en plats hos oss. Vilket stöd personen behöver bedöms av en biståndsbedömare på Skövde kommun och bedömningen görs enligt socialtjänstlagen (SOL).

Läs mer på Skövde kommuns hemsida

Fria besök

För tillfället följer vi rådande riktlinjer för besök. Vi har inga besökstider utan du som närstående kan hälsa på när ni vill och när det passar dig och våra boende. Ta gärna kontakt med avdelningspersonalen när du besöker din anhörig. Ingång sker via huvudentrén.

Gemensamma utrymmen

Vid högtidsdagar har vi tillgång till en stor samlingssal och mindre dagrum och är glada att kunna erbjuda detta för boende och besökare.

Tillgång till WiFi

Vi har trådlöst nätverk i hela huset för att våra boende ska ha tillgång till internet. Vi anser att det är en fråga om tillgänglighet och är glada att kunna erbjuda detta.

Värdegrunder

Vi på Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem står för av trygghet, integritet, delaktighet och självbestämmande.

Läs om våra värdegrunder