Historia

Skaraborgs läns sjukhem drivs som en stiftelse och styrs därmed bland annat av stiftelselagen.

Du kanske reagerar för namnet i och med att Skaraborgs län upphört och numera utgör en del av Västra Götaland. Namnet, Skaraborgs läns sjukhem är emellertid ett inarbetat begrepp allt sedan starten 1898 och borgar alltjämt för kvalité.

Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem har sedan 1898 ansvarat för äldreomsorg, vilken startade på nuvarande plats, Lögegatan 2,1905, med plats för 55 patienter, vilket innebar 4-6 patienter/rum. Byggkostnad 72000 kronor. Hemmet drevs under många år enbart med hjälp av avkastningen från gåvor och donationer, inskrivna som fonder.

Gamal bild av Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhems hus

1930 stod vaktmästarbostaden färdig.

1959, närmare bestämt 6 juni, invigde dåvarande landshövdingen Bertil Fallenius då genomförd om- och tillbyggnad av sjukhemmet jämte den nyuppförda personalbostaden. Sjukhemmet erbjöd plats för 52 boende med 4 boende/rum.

Nästa om-och tillbyggnad stod klar för invigning 4 oktober1991. Sjukhemmet hade nu plats för 26 boende varav 18 enkelrum och övriga i dubbelrum.

Sjukhemmet kan efter senaste om- och tillbyggnaden, som färdigställd 1 september 1998 ta emot 36 boende i enkelrum. Dessutom tillkom 4 st. lägenheter för eget boende.