Styrelsen

Verksamheten leds av en styrelse utsedda av Skövde kommun samt Länsstyrelsen.

Skövde KommunLänsstyrelsen
Anders Jakobsson, Ordförande (M)Birgitta Carlander, vice ordförande
Åsa Axelsson (C)Torbjörn Bergman
Bjarne Medin (S)