Omsorg och trygghet utifrån dina behov

Vårt äldreboende i centrala Skövde har anor ända från 1890-talet och kan genom sin stiftelseform erbjuda sina boenden en extra guldkant på tillvaron. Hos oss bor du i eget rum med tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum, trädgård och uteplats. Tillsammans med vårdpersonalen planerar och formar du din egen vardag.

”Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem i Skövde har år 1898 grundats genom donation med ursprungligt syftemål att bereda härbärge för fattiga obotligt sjuka i länet.”

Välkommen till ett äldreboende med tid för omsorg och livsglädje.